Yhteenveto tietojen säilytyksestä

Tämä yhteenveto näyttää luokat ja käyttötarkoitukset käyttäjätietojen säilytyksestä. Joissakin kohdissa voi olla tarkempia luokkia ja käyttötarkoituksia kuin mitä tässä on lueteltu.

Sivusto

Luokka

Nutzungsdaten
Nutzungsdaten entstehen durch die Aktivität der Nutzenden im System. Welche Aktionen sie durchführen können, ist abhängig von ihrer Rolle. Bei jeder Aktion innerhalb des IG Metall-Moodle protokolliert das System automatisch die folgenden Daten:
 • Vorname, Nachname und Moodle User-ID der agierenden Person
 • IP-Adresse des aufrufenden Rechners
 • E-Mail-Adresse
 • eingetragener Kurs
 • Quelle des Aufrufs
 • Datum und Uhrzeit des Aufrufs
 • Aktion (inkl. Beschreibung)
 • Rolle
 • Bild

Käyttötarkoitus

Administration und Pflege des Systems
Säilytysaika
Ei säilytysaikaa
Lainmukaisuus
Lakisääteinen velvoite (GDPR Art 6.1(c)) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Käyttäjät

Luokka

Nutzungsdaten
Nutzungsdaten entstehen durch die Aktivität der Nutzenden im System. Welche Aktionen sie durchführen können, ist abhängig von ihrer Rolle. Bei jeder Aktion innerhalb des IG Metall-Moodle protokolliert das System automatisch die folgenden Daten:
 • Vorname, Nachname und Moodle User-ID der agierenden Person
 • IP-Adresse des aufrufenden Rechners
 • E-Mail-Adresse
 • eingetragener Kurs
 • Quelle des Aufrufs
 • Datum und Uhrzeit des Aufrufs
 • Aktion (inkl. Beschreibung)
 • Rolle
 • Bild

Käyttötarkoitus

Vermittlung der Lehrinhalte und der Lernerfolgskontrolle
Säilytysaika
2 vuotta
Lainmukaisuus
Hyväksyntä (GDPR Art. 6.1(a)) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät syyt
Suostumus (GDPR Art. 9.2(a)) Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tiettyä tarkoitusta varten, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään, että 1 kohdassa (artikla 9 ) tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekisteröidyn suostumuksella

Kurssikategoriat

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Kurssit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Aktiviteetit

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty

Lohkot

Käyttötarkoitus

Säilytysaika
Säilytysaikaa ei ole määritetty