Sammanfattning av kvarhållningsprinciper för data

Denna sammanfattning visar standardkategorierna och syftena för att behålla användardata. Vissa områden kan ha mer specifika kategorier och syften än de som anges här.

Webbplats

Kategori

Nutzungsdaten
Nutzungsdaten entstehen durch die Aktivität der Nutzenden im System. Welche Aktionen sie durchführen können, ist abhängig von ihrer Rolle. Bei jeder Aktion innerhalb des IG Metall-Moodle protokolliert das System automatisch die folgenden Daten:
 • Vorname, Nachname und Moodle User-ID der agierenden Person
 • IP-Adresse des aufrufenden Rechners
 • E-Mail-Adresse
 • eingetragener Kurs
 • Quelle des Aufrufs
 • Datum und Uhrzeit des Aufrufs
 • Aktion (inkl. Beschreibung)
 • Rolle
 • Bild

Syfte

Administration und Pflege des Systems
Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod
Rättslig grund
Rättslig förpliktelse (GDPR Art 6.1(c)) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Användare

Kategori

Nutzungsdaten
Nutzungsdaten entstehen durch die Aktivität der Nutzenden im System. Welche Aktionen sie durchführen können, ist abhängig von ihrer Rolle. Bei jeder Aktion innerhalb des IG Metall-Moodle protokolliert das System automatisch die folgenden Daten:
 • Vorname, Nachname und Moodle User-ID der agierenden Person
 • IP-Adresse des aufrufenden Rechners
 • E-Mail-Adresse
 • eingetragener Kurs
 • Quelle des Aufrufs
 • Datum und Uhrzeit des Aufrufs
 • Aktion (inkl. Beschreibung)
 • Rolle
 • Bild

Syfte

Vermittlung der Lehrinhalte und der Lernerfolgskontrolle
Kvarhållningsperiod
2 år
Rättslig grund
Samtycke (GDPR Art. 6.1(a)) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Skäl till hantering av känslig personinformation
Uttryckligt samtycke (GDPR Art. 9.2(a)) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utom då unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt föreskriver att förbudet i punkt 1 i GDPR, artikel 9 inte kan upphävas av den registrerade.

Kurskategorier

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Kurser

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Aktivitetsmoduler

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs

Block

Syfte

Kvarhållningsperiod
Ingen kvarhållningsperiod angavs